Spännande!
Kan jag delta?

Du kan vara med i studien ifall du:

 • Fortfarande har nackbesvär från en trafikolycka med fyrhjuligt motorfordon.

 • Olyckan ska ha inträffat för minst 6 månader sedan men för maximalt 5 år sedan.

 • Fick nackbesvär inom första veckan efter skadetillfället. (nacksmärta och/eller nackstelhet).

 • Har nacksmärta på höger sida eller lika hög smärta från både höger och vänster sida i nacken.

 • Är högerhänt.

 • Kan delta i undersökning med magnetkamera, ultraljudstest, blod- och salivprov samt undersökning av balans och nackens positionssinne som utförs vid Linköpings universitetssjukhus.

 • Du behöver kunna avsätta en halvdag för undersökningarna som utförs 2 ggr, före och efter 3 månaders regelbunden träning.

 • Kan delta i 3 månaders regelbunden träning.

 • Har goda kunskaper i det svenska språket för att kunna besvara enkäterna i studien.

 • Har daglig tillgång till dator/surfplatta/smartphone samt internet.

 • Är mellan 18 och 63 år.

Ifall du möter kriterierna för studien och vill delta kommer vi ringa upp dig för fortsatt bedömning.

Är detta du?
Klicka "Delta"

Du kan tyvärr inte delta ifall du:

 • Var medvetslös eller hade omfattande minnesluckor i samband med olyckstillfället.

 • Haft fraktur, tumör, genomgången operation i nacken.

 • Hade svåra nackbesvär året innan olyckan.

 • Redan deltagit i nack-specifik träning i tidigare forskningsstudie av projektgruppen.

 • Har misstänkt eller känd allvarlig fysisk/psykisk sjukdom.

 • Har annan sjukdom/skada som kan hindra fullt deltagande i studien.

 • Har generell smärta i kroppen.

 • Har pågående missbruk.

 • Är gravid.