Varför görs studien?

Det saknas kunskap om vad som händer i nackmusklerna och hur smärtcentra i hjärnan påverkas av en whiplashrelaterad skada. Ökad kunskap är viktig för att i framtiden ge säkrare diagnos och även för att förbättra rehabilitering.

Rekryteringen till studien har pågått under 2020 men är nu avslutad.

Syftet med vår studie är

att undersöka hur nackspecifik träning påverkar nackmusklernas funktion samt din balans. Vi kommer även undersöka hur inflammatoriska markörer samt hjärnans smärtcentra påverkas av nackspecifik träning.

Bor i någon av dessa orter?

Då finns möjligheten för dig att delta i studien.

Karta slut

Hur går det till?

Du behöver resa två gånger till Universitetssjukhuset i Linköping för tester, innan och efter 3 månaders träning. Varje test tar en halvdag. Där undersöks: nackmusklerna med ultraljud, balans och koordination mellan nacke och ögon. Undersökning görs även med magnetkamera samt saliv-och blodprov. Innan test i Linköping undersöks även nackens funktion, exempelvis rörlighet och muskeluthållighet, hos erfaren Leg. Fysioterapeut på en av följande orter (den som ligger närmast din bostad/arbete): Linköping, Norrköping, Jönköping, Eskilstuna, Västerås, Örebro eller Stockholm. Dessa tester utförs tre gånger, före och efter träningsperioden samt ett år efter träning. Om du vill delta och uppfyller kriterierna för studien ringer vi dig. Om du kan ingå i studien görs testen hos fysioterapeut som slutligt bedömer om du kan delta. Därefter kommer du påbörja träning. Träningen sker hos specialutbildad fysioterapeut på följande orter: Västerås, Eskilstuna, Norrköping, Jönköping/Huskvarna, Örebro, Nyköping, Linköping, Kumla, Katrineholm, Mjölby, Hultsfred, Stockholm, Motala, Västervik. Träningsprogrammet är speciellt framtaget för personer med whiplashbesvär med vetenskapligt bevisad god effekt.

Träningen pågår under tre månader med 4 besök hos fysioterapeut. Via internet får du tillgång till foton, filmer och text som stöd för att träna på tid och plats som passar dig.

Risker med studien: Ev. träningsvärk men inga andra kända biverkningar med behandlingen eller utvärderingen. Studien är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Linköping.