Varför görs studien?

Det saknas kunskap om vad som händer i nackmusklerna och hur smärtcentra i hjärnan påverkas av en whiplashrelaterad skada. Ökad kunskap är viktig för att i framtiden ge säkrare diagnos och även för att förbättra rehabilitering. Som frisk kontrollperson gör du samma tester som våra patienter. Vi jämför sedan bilder och resultat för att kunna utvärdera vilka förändringar som finns efter en whiplashskada.

Syftet med vår studie är

att undersöka hur nackspecifik träning påverkar nackmusklernas funktion samt balansen hos patienter med whiplashskada. Vi kommer även undersöka hur inflammatoriska markörer samt hjärnans smärtcentra påverkas av nackspecifik träning.

 

Var utförs studien?

Du bör bo i närheten av Linköping då alla tester utförs på Universitetssjukhuset i Linköping.
 

Hur går det till?

Vill du vara med kommer vi att kontakta dig för en telefonintervju och informerar ytterligare om testerna samt säkerställa att du kan delta. Du ges möjlighet att ställa frågor. Därefter bestämmer vi datum för testerna.

Första testerna görs vid ett tillfälle eller kan delas upp på två (dagarna efter varandra). Testerna omfattar: magnetkamera, ultraljudsregistrering av nackmuskler, balanstest, test för rörelsekoordination nacke samt blod- och salivprov. Total tid för tester är ca 4 timmar. Blod- och salivproverna tas även tre månader efter första testtillfället. Detta tar 20 min.

Alla undersökningar utförs på Linköpings Universitetssjukhus. Studien bedrivs av fysioterapeuter i samarbete med civilingenjörer, neurokirurg, radiofysiker, röntgensköterska och biomedicinska analytiker.

Mer information