Har du kvarstående whiplash-besvär efter en trafikolycka?

 

Vi söker personer som har fått sina nackbesvär i samband med en trafikolycka för minst 6 månader men inte mer än 5 år sedan. Vi undrar om du är en av dessa personer och är intresserad av att delta i en forskningsstudie som fortsätter hösten 2020 med utökade tester vid Linköpings Universitetssjukhus.

Kriterier för att delta
Du kan vara med i studien om du:

 • Har kvarstående nackbesvär med eller utan armsmärta efter trafikolycka med fyrhjuligt motorfordon som inträffade för minst 6 månader sedan men för maximalt 5 år
 • Fick nackbesvär (nacksmärta och/eller nackstelhet) inom första veckan efter skadetillfället.
 • Har nacksmärta på höger sida eller lika hög smärta från både höger och vänster sida i nacken.
 • Är högerhänt
 • Kan delta i undersökning med magnetkamera, ultraljudstest, blod- och salivprov samt undersökning av balans och nackens positionssinne som utförs vid Linköpings Universitets sjukhus. Du behöver kunna avsätta en dag för undersökningarna som utförs 2 ggr, före och efter 3 månaders regelbunden träning.
 • Kan delta i 3 månaders regelbunden träning.
 • Har goda kunskaper i det svenska språket för att kunna besvara enkäterna i studien.
 • Har daglig tillgång till dator/surfplatta/smartphone samt internet.
 • Är mellan 18 och 63 år.

Du kan dock inte vara med i studien om Du tex:

 • Var medvetslös eller hade omfattande minnesluckor i samband med olyckstillfället
 • Haft fraktur, tumör, genomgången operation i nacken
 • Hade svåra nackbesvär året innan olyckan
 • Redan deltagit i nack-specifik träning i tidigare forskningsstudie av projektgruppen
 • Har misstänkt eller känd allvarlig fysisk/psykisk sjukdom
 • Har annan sjukdom/skada som kan hindra fullt deltagande i studien
 • Har generell smärta i kroppen
 • Har pågående missbruk
 • Är gravid

 

ANMÄL DIG

Läs texten nedan för att se vad det innebär att delta i studien.

 

Mer information
Syftet med magnetkameraundersökningen är att undersöka hur musklernas storlek påverkas av långvariga nackbesvär och om de förändras efter det träningsprogram som du genomför i whiplashstudien. Vid magnetkameraundersökningen undersöks också om det finns fettinlagring och inflammatoriska markörer i musklerna och om det kan påverka musklernas funktion. Även hjärnans struktur och funktion relaterat till långvarig nacksmärta kommer att studeras. Med ultraljud registreras nackmusklernas aktivitet under enkla nack- och armrörelser för att studera hur mycket och hur fort musklerna arbetar. Med ett rörelseanalyssystem registreras hur väl nackmusklerna samarbetar med synen för att utföra små välavvägda rörelser. I studien används nyutvecklad bildtagningsteknik som potentiellt kan förbättra diagnostik efter whiplashskada. I detta projekt planerar vi även att studera koncentrationen av olika biologiska markörer i blod och saliv. Studien förväntas leda till ökad kunskap om hur kroppen påverkas av långvarig smärta efter en whiplashskada och kan i förlängningen leda till förbättrad rehabilitering. Dessa mätningar görs vid två tillfällen, innan träning och efter 3 månaders träning. Vi beräknar att du behöver sätta av en dag åt mätningarna, som utförs på Linköpings Universitets sjukhus.

Utöver de undersökningar som genomförs på Linköpings universitetssjukhus utförs även tester av nackens funktion mm. De testerna görs hos sjukgymnast/fysioterapeut på en av följande orter (den som ligger närmast där du bor/arbetar): Linköping, Norrköping, Jönköping, Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping, Västerås, Örebro och Stockholm. Dessa tester utförs vid tre tillfällen, före och efter träningsperioden samt ett år efter träning.

Testerna på Linköpings universitetssjukhus utförs vid två tillfällen, före och efter träningsperioden.

Vi vill undersöka hur nack-specifik träning påverkar din smärta och funktion men även om någon förändring kan ses på ovanstående tester. I studien blir du lottad till antingen nack-specifik träning 2 ggr/v i 12 veckor hos sjukgymnast/fysioterapeut eller nack-specifik träning där du träffar sjukgymnast/fysioterapeut 4 ggr och tränar via ett webstöd.

Nack-specifik träning har visat sig ha god effekt vid whiplashbesvär. Internetbaserad vård har visat sig vara lika bra som att få träffa vårdpersonal vid en rad olika sjukdomar och behandlingar. Internetbaserade behandlingsstudier saknas dock för träning vid nackbesvär.

Om du vill delta och uppfyller ovanstående kriterier för studien kommer vi att ringa upp dig för fortsatt bedömning. Om du efter telefonintervjun bedöms som lämplig att ingå i studien kommer du att träffa en erfaren sjukgymnast/fysioterapeut för test och slutlig bedömning för att delta i studien. Därefter kommer vi boka tid för de utökade testerna som utförs vid Linköpings universitetssjukhus. Du kommer sedan att lottas till ett av de två olika träningsalternativ. Träningen sker hos specialutbildad sjukgymnast/fysioterapeut på följande orter. Lottningen innebär att du får genomgå något av följande två alternativ av träning specifikt riktad mot nacken:

 • Alternativ 1 innebär träning hos sjukgymnast/fysioterapeut två gånger i veckan under tre månader. Du tränar enligt ett träningsprogram speciellt framtaget för personer med nackbesvär.

 • Alternativ 2 innebär samma träning under tre månader men med färre besök hos sjukgymnast/fysioterapeut. Via internet får du tillgång till foton, filmer och text som stöd för att bedriva träningen på tid och plats som du själv väljer.

 

Risker med studien: Med undantag av ev. träningsvärk finns inga kända biverkningar med behandlingen eller utvärderingen.


Studien är granskad och godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping.


Medverkan i studien är helt FRIVILLIG vilket innebär att om Du väljer att ej vara med i studien så kommer detta INTE ATT PÅVERKA DIN FORTSATTA VÅRD på något negativt sätt.

Innebörd av att medverka i studien, oavsett behandling.

Studien pågår på följande platser: Västerås, Örebro, Kumla, Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Norrköping, Linköping, Mjölby, Motala, Jönköping/Huskvarna, Hultsfred, Västervik, och Stockholm

 

ANMÄL DIG

 

Vid frågor kontakta:
Gunnel Peterson, Med. Dr., Leg. sjukgymnast, Specialistkompetens smärta.
IMH, Fysioterapi, Linköpings universitet, Centrum för klinisk forskning Sörmland, Uppsala Universitet.
VC Linden, Katrineholm
Telefon: 072 210 09 01
e-post: gunnel.peterson@liu.se

Margaretha Jönsson, Med. Mag., Leg. sjukgymnast
Herrgärdet VC, Västerås
e-post: margaretha.jonsson@regionvastmanland.se

Projektansvarig är:
Gunnel Peterson, Med. Dr., Leg. sjukgymnast, Specialistkompetens smärta.
IMH, Fysioterapi, Linköpings universitet, Centrum för klinisk forskning Sörmland, Uppsala Universitet.
VC Linden, Katrineholm
Telefon: 072 210 09 01
e-post: gunnel.peterson@liu.se 

Huvudansvarig för studien är:
Anneli Peolsson, Professor, Med. Dr., Leg. sjukgymnast, Specialistkompetens ortopedi
IMH, Fysioterapi, Linköpings universitet.

Är du intresserad av att delta? Fyll då i frågorna via denna länk.

 

© Peterson/ Peolsson